เป็นไปได้หรือไม่ที่จะผลิตลูกโป่งที่ไม่แฟบตัวอย่างรวดเร็ว?

ตอบ : ลูกโป่งที่ผลิตจากยางธรรมชาติมักแฟบตัวลงอย่างรวดเร็วเพราะว่ายางธรรมชาติมีสมบัติยอมให้อากาศแพร่ผ่านได้สูง นี่เป็นสมบัติโดยเนื้อแท้ของยางธรรมชาติที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ยางในรถยนต์จะไม่แฟบตัวอย่างเร็วเพราะทำมาจากยางบิวไทล์ (butyl rubber, IIR) ซึ่งมีสมบัติเด่นคือ ยอมให้อากาศแพร่ผ่านได้ต่ำกว่ายางชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตามยางบิวไทล์ไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นลูกโป่งได้เนื่องจากยางชนิดนี้มีสมบัติเชิงกลที่ไม่ดีเท่ายางธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วน้ำยางธรรมชาติสามารถนำไปใช้ในการผลิตฟิล์มที่มีผนังบางมากๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนความหนาของผนังที่บางๆ นั้นได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังรักษาสมบัติการดึงยืดของฟิล์มให้ได้มากกว่า 400 % โดยไม่เกิดการเสียหาย ด้วยเหตุนี้ยางธรรมชาติจึงนับว่าเป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทลูกโป่ง

       ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ลูกโป่งสามารถเก็บกักอากาศได้นานมากยิ่งขึ้น เช่น การเคลือบผิวด้านในของลูกโป่งด้วยโลหะหรือของเหลว ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อสร้างชั้นพิเศษ (extra layer) บนฟิล์มยางซึ่งจะช่วยลดการแพร่ผ่านของอากาศลงได้ แต่วิธีการดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งานทั้งสิ้น เช่น ชั้นพิเศษที่เกิดขึ้นไม่สามารถยืดตัวได้สูงตามการยืดตัวของลูกโป่งเมื่อลูกโป่งได้รับการสูบลม และที่สำคัญก็คือ การเคลือบผิวดังกล่าวจะทำให้ของเล่นเด็กที่ผลิตได้ง่ายและมีราคาถูกกลายเป็นของเล่นที่มีราคาแพง สำหรับพลาสติกการปรับปรุงสมบัติการแพร่ผ่านของก๊าซสามารถทำได้โดยการเติมเคลย์ที่ผ่านการปรับแต่งเป็นพิเศษลงไป จึงเป็นการดีที่น่าจะลองศึกษาวิจัยในยางดูบ้าง ซึ่งขณะนี้ได้มีโครงการวิจัยเล็กๆ 2-3 โครงการที่กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ กว่าจะถึงวันที่โครงการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จ คำตอบของคำถามนี้ขณะนี้คือยังทำไม่ได้

ที่มา : Natuurrubber21 – 1 st quarter 2001 (Newsletter of the Rubber Foundation information Center for Natural Rubber- RUBBER-STICHTING 1936)