การนำยางใส่ลงในยางมะตอย (Asphalt) เป็นการพัฒนาใหม่จริงหรือ?

ตอบ : เมื่อมีการนำยางไปใช้งานกับถนน คนมักจะคิดกันว่าเป็นเรื่องใหม่ แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่ ! Mr. Ruggles ได้ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่ามีการเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยในหัวข้อนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 นี่เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เขียนได้มองย้อนกลับไปดูเอกสารเก่าๆ ที่ผ่านมา จากการค้นเอกสารพบว่า มีเอกสารเก่าอยู่ 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งมีการตีพิมพ์อยู่ในวารสารของ Rubber-Stichting ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน   ค.ศ. 1937 จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1940

กลุ่มผู้วิจัย Plaizier, Van Rooijen และ Fol ได้ศึกษาผลของการเติมยางคงรูป ยางไม่คงรูป และน้ำยางลงในยางมะตอย เอกสารฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่า ที่จริงแล้วความเป็นไปได้ในการเติมยางลงในยางมะตอยได้มีการศึกษากันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่ายางที่ใช้เติมลงไปนั้นจะต้องเป็นยางธรรมชาติ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการเติมยาง (อาจเป็นยางคงรูปหรือยางไม่คงรูป) ปริมาณเล็กน้อยลงในยางมะตอยทำให้สมบัติของยางมะตอยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมและพบว่าการเติมยางลงไปในยางมะตอยจะช่วยปรับปรุงสมบัติต่างๆ ให้ดีขึ้น เพราะยางที่เติมลงไปจะดูดซับสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนเล็กๆ ที่มีอยู่ในยางมะตอยจึงส่งผลทำให้ยางมะตอยมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ยางธรรมชาติเป็นวัสดุที่มีราคาแพงกว่ายางมะตอย (asphalt) และการปรับปรุงสมบัติของยางมะตอยให้ ดีขึ้นในระดับที่ใช้งานได้ จำเป็นจะต้องใส่ยางธรรมชาติลงไปในปริมาณที่มากพอสมควร ซึ่งจะทำให้ยางมะตอยนี้มีราคาเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 25 ดังนั้นการใช้งานจึงไม่เป็นที่แพร่หลาย

ที่มา : Natuurrubber37 – 1 st quarter 2005 (Newsletter of the Rubber Foundation information Center for Natural Rubber- RUBBER-STICHTING 1936)