ยางธรรมชาติสามารถนำไปใช้แทนยางสังเคราะห์ได้หรือไม่?

ตอบ : คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองจากอีกแง่มุมหนึ่ง คือคนมักจะถามว่าสามารถนำยางสังเคราะห์ไปใช้แทนยางธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ ตั้งแต่เริ่มมีการผลิตและจำหน่ายยางสังเคราะห์ชนิดแรก ผู้ผลิตยางธรรมชาติส่วนใหญ่จะกลัวกับคำถามหลังนี้ว่าคำตอบที่ได้คือใช่ ดังนั้นในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงสมบัติบางประการของยางธรรมชาติให้ใกล้เคียงกับยางสังเคราะห์ เช่น ทำการปรับปรุงสมบัติความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อนและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้ยางธรรมชาติมีสมบัติดีเหมือนยาง EPDM หรือปรับปรุงสมบัติความทนทานต่อน้ำมันให้เทียบเท่ากับยาง NBR เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนายางธรรมชาติดัดแปร (modified NR) จนสามารถทำออกมาจำหน่ายในเชิงการค้าแล้ว ได้แก่ ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized natural rubber, ENR) แม้ว่าสมบัติบางประการของยางธรรมชาติดัดแปรเหล่านี้จะใกล้เคียงกับยางสังเคราะห์ แต่ยางธรรมชาติดัดแปรก็ไม่สามารถเข้าไปแทนที่ยางสังเคราะห์ได้ เพราะกระบวนการดัดแปรยางธรมชาตินั้นต้องเสียค่าใช้ที่สูงมาก อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ผู้ผสมคอมพาวด์จะคุ้นเคยกับการใช้ยางสังเคราะห์และไม่ชอบหรือไม่ยินยอมที่จะเปลี่ยนชนิดของยางนอกจากว่ายางนั้นจะมีสมบัติที่ดีและมีราคาถูกมากๆ เท่านั้น

       อย่างไรก็ตาม ถ้ามองไปในอนาคตจะพบว่ายางธรรมชาติที่ผ่านการดัดแปรให้มีสมบัติเข้าใกล้ยางสังเคราะห์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น เพราะนักวิทยาศาสตร์ ได้ประเมินว่าแหล่งกำเนิดน้ำมันจะหมดไปภายใน 30-50 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์ได้ว่ายางสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นจะเริ่มมีราคาแพงขึ้นและหมดไปในที่สุด แต่ยางธรรมชาตินับเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ไม่จำกัด ดังนั้นการดัดแปรยางธรรมชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญ คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าระยะเวลาอีก 30 ปีข้างหน้านั้นค่อนข้างยาวนาน แต่ว่าการวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติดัดแปร การทดสอบสมบัติ และการนำไปตีตลาดให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลานานมากเช่นกัน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงความพยายามที่จะต้องจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรมอีก

       คำตอบของคำถามนี้ก็คือ ในอนาคนยางธรรมชาติอาจสามารถนำมาใช้แทนยางสังเคราะห์ได้ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ที่มา: Natuurrubber24 – 4 th quarter 2001 (Newsletter of the Rubber Foundation information Center for Natural Rubber- RUBBER-STICHTING 1936)