การประชุมวิชาการในประเทศ

16-17 พฤศจิกายน 2560 The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017 จ.สุราษฎร์ธานี
14-16 มีนาคม 2561 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2018 กรุงเทพฯ
4-5 พฤษภาคม 2561 5 th International Conference on Plastic, Rubber and Composites (ICPRC 2018) จ.ภูเก็ต

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

24-25 ตุลาคม 2560 Hose Manufactures Conference 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2561
20-21 กุมภาพันธ์ 2561 Tire Technology Expo 2018 ณ ประเทศเยอรมนี
22-24 มีนาคม 2561 Tyre Rubber Indonesia ณ ประเทศอินโดนีเซีย
24-27 เมษายน 2561 ChinaPlas ณ ประเทศจีน
24-27 เมษายน 2561 Tyre & Rubber 2018 ณ ประเทศรัสเซีย
29 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 The Tire Cologne ณ ประเทศเยอรมนี
13-15 มิถุนายน 2561 Rubber & Tyre Expo Vietnam ณ ประเทศเวียดนาม
2-5 กรกฎาคม 2561 German Rubber Conference ณ ประเทศเยอรมนี
20-22 สิงหาคม 2561 The 16th China International Tire Expo 2018 ณ ประเทศจีน
4-6 กันยายน 2561 The International Rubber Conference 2018 (IRC 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย
4-6 กันยายน 2561 9 th International Rubber Glove Conference & Exhibition ณ ประเทศมาเลเซีย
4-7 ตุลาคม 2561 The 18th Vietnam International Plastics & Rubber Industry Exhibition
20-21 พฤศจิกายน 2561 Africa Rubber Expo & Summit 2018 ณ ประเทศแอฟริกาใต้