build3_2_1เกี่ยวกับศูนย์

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย เป็นโครงการบริการวิชาการยางของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดำเนินการร่วมกับหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และพันธมิตรอื่น เพื่อสนับสนุนทางด้านวิชาการยาง การบริการเทคนิค ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาแก่อุตสาหกรรมยางไทย
       นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานและบริหารจัดการเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา สนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

พันธกิจ

       ให้การสนับสนุนทางด้านความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์/ทดสอบ การให้คำปรึกษา ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา  แก่อุตสาหกรรมยางไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

เป้าหมาย

       สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมยางไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมยางไทยสามารถพึ่งตนเองได้และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมยางโลก
     

      "สนับสนุนให้อุตสาหกรรมยางไทยเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืน"

 

1
ปฏิทินกิจกรรม
June 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
คนที่กำลังเข้าชม
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์