ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (เคมีวิเคราะห์) 1 อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ 1 อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560

บริการวิเคราะห์ทางเคมี

more

เครื่องมือวิเคราะห์

read more

บริการวิเคราะห์

อัตราค่าวิเคราะห์

บริการทดสอบทางฟิสิกส์

more

เครื่องมือทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

อัตราค่าทดสอบ

บริการทดสอบยางล้อ

more

เครื่องทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

บริการวิเคราะห์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

more

การออกแบบผลิตภัณฑ์

read more

การเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนากระบวนการผลิต

บริการให้คำปรึกษา

more

การออกสูตรยาง

read more

การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การพัฒนาวิธีทดสอบ

บริการพัฒนาบุคลากร

more

ภาพกิจกรรมอบรม

read more

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

บริการวิจัย

more

การวิจัยและพัฒนาการใช้ยางและสารเคมี

read more

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการข้อมูล

more

บริการสืบค้นข้อมูล

read more

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมยาง

read more

ฐานข้อมูลงานวิจัย

read more