PostHeaderIcon สมัครสมาชิกศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

 

 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1. ส่วนลดค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ 10%
2. ส่วนลดค่าบริการฝึกอบรม 10% หรือ ฝึกอบรมภาคบรรยายฟรี 3 หลักสูตร* (1 ท่าน)
*หลักสูตรอบรมที่กำหนดไว้ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในแต่ละหลักสูตร
3. ส่วนลดค่าบริการทดสอบยางล้อ 10%
4. ส่วนลดค่าบริการออกแบบ 10% (2 งาน/ปี)
5. ส่วนลดค่าบริการวิจัย 10%
6. ส่วนลดค่าหนังสือยาง สารเคมียาง กระบวนการผลิตและการทดสอบ 10%
7. ฟรีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง (4 ฉบับ/ปี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณทิพวรรณ หรือ คุณอุบล
โทรศัพท์: 0-2441-9816-20 ต่อ 1115 หรือ 0-2441-0511

 
ค้นหา