PostHeaderIcon วิเคราะห์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยรับบริการวิเคราะห์ ดังนี้  
- วิเคราะห์องค์ประกอบและอุณหภูมิสลายตัว  
- วิเคราะห์ทางสเปกโทรสโคปี  
- บริการวัดสมบัติเชิงพื้นผิว  
 
  • วิเคราะห์องค์ประกอบและอุณหภูมิการสลายตัว
TGA (Thermogravimetric Analysis)
600 บาท / ตัวอย่าง
  • วิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี
FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
600 บาท / ตัวอย่าง
NMR (Nuclear Magnetic Spectroscopy)
2,000 บาท / ตัวอย่าง
  • บริการวัดสมบัติเชิงพื้นผิว
AFM (Atomic Force Microscopy)
ราคาตามตกลง


แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

 
ค้นหา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม