รายละเอียด
รหัส : 0577
ชื่อโรงงาน : บริษัทไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน : 142 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.3B ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2729-8000
แฟกซ์ : 0-2709-4070
อีเมลล์ : -
เว็บไซต์ : -
ผลิตภัณฑ์ : ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และยางรถจักรยานแข่ง (ยางล้อรถจักรยานยนต์)