ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2560 จำนวน 7 เรื่อง

1. Wei, C., Plucinski, A., Nuasaen, S., Tripathi, A., Tangboriboonrat, P., Swelling-induced deformation of spherical latex particles. Macromolecules 2017; 50 (1): 349-363. | Abstract |

2. Intiya, W., Thepsuwan, U., Sirisinha, C., Sae-Oui, P. Possible use of sludge ash as filler in natural rubber. Journal of Material Cycles and Waste Management 2017; 19(2): 774-781. | Abstract |

3. Taksapattanakul, K.abb, Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Ruamcharoen, P., Ruamcharoen, J., Lagarde, F., Edely, M., Daniel, P. Raman investigation of thermoplastic vulcanizates based on hydrogenated natural rubber/polypropylene blends. Polymer Testing 2017; 57: 107-114. | Abstract |

4. Ikeda, Y. , Phakkeeree, T., Junkong, P., Yokohama, H., Phinyocheep, P., Kitano, R., Kato, A. Reinforcing biofiller "lignin" for high performance green natural rubber nanocomposites. RSC Advances. 2017; 7(9): 5222-5231. | Abstract |

5. Hariwongsanupab, N., Thanawan, S., Amornsakchai, T., Vallat, M.-F., Mougin, K. Improving the mechanical properties of short pineapple leaf fiber reinforced natural rubber by blending with acrylonitrile butadiene rubber. Polymer Testing, 2017; 57: 94-100. | Abstract |

6. Siwarote, B. , Sae-Oui, P., Wirasate, S., Suchiva, K. Effects of bio-based oils on processing properties and cure characteristics of silica-filled natural rubber compounds. Journal of Rubber Research, 2017; 20(1): 1-19. | Abstract |

7. Sae-Oui, P., Suchiva, K., Sirisinha, C., Intiya, W., Yodjun, P., Thepsuwan, U. Effects of Blend Ratio and SBR Type on Properties of Carbon Black-Filled and Silica-Filled SBR/BR Tire Tread Compounds. Advanced in Materials Science and Engineering, Volume 2017, 8 pages.| Abstract |


ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2559 จำนวน 15 เรื่อง

1. Pittayavinai, P., Thanawan, S., Amornsakchai, T. Manipulation of mechanical properties of short pineapple leaf fiber reinforced natural rubber composites through variations in cross-link density and carbon black loading. Polymer Testing, 2016; 54: 84-89. | Abstract |

2. Onchoy, N., Phinyocheep, P., Preparation and characterization of brominated natural rubber applied in silica-filled natural rubber vulcanizates. Rubber Chemistry and Technology. 2016; 89(3): 406-418. | Abstract |

3. Wichaita, W., Polpanich, D., Suteewong, T., Tangboriboonrat, P., Hollow core-shell particles via NR latex seeded emulsion polymerization. Polymer 2016; (99): 324-331 | Abstract |

4. Sukpuang, P., Opaprakasit, M., Petchsuk, A., Tangboriboonrat, P., Sojikul, P., Opaprakasit, P. Polylactic acid glycolysate as a cross-linker for epoxidized natural rubber. Journal of Elastomers and Plastics. 2016; 48(2): 105-121. | Abstract |

5. Thaptong, P., Sae-Oui, P., Sirisinha, C. Effects of silanization temperature and silica type on properties of silica-filled solution styrene butadiene rubber (SSBR) for passenger car tire tread compounds. Journal of Applied Polymer Science. 2016; 133 (17): Article number 43342. | Abstract |

6. Nillawong, M., Sae-Oui, P., Suchiva, K., Sirisinha, C. Properties of SBR filled with carbon black and aramid pulp hybrid filler: Comparison between predispersed aramid pulp and conventional aramid pulp. Rubber Chemistry and Technology 2016; 89(4): 640-652. | Abstract |

7. Boonbumrung, A. Sae-Oui, P, Sirisinha, C., Nimpaiboon, A., Amnuaypornsri, S., Sakdapipanich, J.T. Reinforcement of Multiwalled Carbon Nanotube in Nitrile Rubber: In Comparison with Carbon Black, Conductive Carbon Black, and Precipitated Silica. Journal of Nanomaterials; 2016: Article number 6391572. | Abstract |

8. Nimpaiboon, A., Amnuaypornsri, S., Sakdapipanich, J.T., Obstruction of storage hardening in NR by using polar chemical. Rubber Chemistry and Technology 2016; 89(2): 358-368. | Abstract |

9. Nimpaiboon, A., Sriring, M., Sakdapipanich, J.T., Molecular structure and storage hardening of natural rubber: Insight into the reactions between hydroxylamine and phospholipids linked to natural rubber molecule. Journal of Applied Polymer Science 2016; 133 (31): Article number APP43753.
| Abstract |

10. Sa-Nguanthummarong, P., Asavapichayachote, S., Suchiva, K., Wisasate, S., Sirisinha., C. Influence of Surface Roughness on Film Formation and Film Properties of Polypropylene Dipping Former. Kautschuk Gummi Kunststoffe 2016; 11-12: 36-42. | Abstract |

11. Pangamol, P., Suchiva, K. Improvement of Ozone Resistance of NR/EPDM Blends via Adjusting Viscosity Ratio. Kautschuk Gummi Kunststoffe 2016; 7-8:50-52. | Abstract |

12. Nirapathpongporn, K., Kongsawadworakul, P., Viboonjun, U., Teerawattanasuk, K., et al. Development and mapping of functional expressed sequence tag-derived simple sequence repeat markers in a rubber tree RRIM600 × PB217 population. Molecular Breeding, 2016. 36:39. | Abstract |

13. Laosombut,T.,Arreewichit, P., Nirapathpongporn, K.,Traiperm,P., Kongsawadworakul, P., Viboonjun, U., Narangajavan, J. Differential Expression of Methyl Jasmonate-Responsive Genes Correlates with Laticifer Vessel Proliferation in Phloem Tissue of Rubber Tree (Hevea brasiliensis). Journal of Plant Growth Regulation 2016;35(4): 1049-1063.| Abstract |

14. Sraphet,S., Ponsit, T.,Sukree, N.,Smith, R.,Triwitayakorn, K., Kongsawadworakul, P. Genetic Linkage Map of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Based on Rubber Tree and , Cassava Simple Sequence Repeat Markers. Journal of Crop Improvement. 2016; 30(5):552-561.| Abstract |

15. Chuenwarin, P., Kongsawadworakul, P., Chrestin, H., Narangajavana,J., Viboonjun U. Differential expression of mitochondrial pyruvate dehydrogenase gene correlates with latex yield and tapping in rubber tree. Taiwania 2016; 61(4):295-304. | Abstract |


ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2558 จำนวน 10 เรื่อง

1. Saleesung, T., Reichert, D. , Saalwächter, K. , Sirisinha, C. Correlation of crosslink densities using solid state NMR and conventional techniques in peroxide-crosslinked EPDM rubber. Polymer (United Kingdom) 2015; 56:309-317. | Abstract |

2. Nillawong, M. , Sirisinha, C. Effects of TESPT loading and mixing condition on properties of silica-filled HNBR cured with peroxide: Correlation of bound rubber content, viscoelastic and mechanical properties. Kautschuk Gummi Kunststoffe 2015; 68(1-2):41-48. | Abstract |

3. Tuampoemsab, S. , Nimpaiboon, A. , Sakdapipanich, J.T. Influence of mixed layer of proteins and phospholipids on the unique film formation behavior of Hevea natural rubber latex. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2015; 466:100-106. | Abstract |

4. Tuampoemsab, S., Nimpaiboon, A., Sakdapipanich, J.T. Quantitative analysis of isoprene units in natural rubber and synthetic polyisoprene using 1H-NMR spectroscopy with an internal standard. Polymer Testing; 2015; 43:21-26.
| Abstract |

5. Vongsetskul, T. , Wongsomboon, P. , Sunintaboon, P. , Tantimavanich, S. , Tangboriboonrat, P. Antimicrobial nitrile gloves coated by electrospun trimethylated chitosan-loaded polyvinyl alcohol ultrafine fibers .Polymer Bulletin 2015; 72(9):2285-2296. | Abstract |

6. Arpornwichanop, T. , Polpanich, D. , Thiramanas, R. , Suteewong, T. , Tangboriboonrat, P. Enhanced antibacterial activity of NR latex gloves with raspberry-like PMMA-N,N,N-trimethyl chitosan particles. International Journal of Biological Macromolecules 2015; 81:151-158. | Abstract |

7. Narongthong, J. , Nuasaen, S. , Suteewong, T. , Tangboriboonrat, P. One-pot synthesis of organic-inorganic hybrid hollow latex particles via Pickering and seeded emulsion polymerizations. Colloid and Polymer Science 2015; 293 (4):1269-1274. | Abstract |

8. Riyajan, S.-A. , Tangboriboonrat, P. Encapsulation of carbendazim with epoxidized natural rubber/Sodium alginate. Polymer (Korea) 2015; 39(4):550-558. | Abstract |

9. Saetung, A. , Tsupphayakorn-Ake, P. , Tulyapituk, T. , Saetung, N. , Phinyocheep, P. , Pilard, J.-F. The chain extender content and NCO/OH ratio flexibly tune the properties of natural rubber-based waterborne polyurethanes. Journal of Applied Polymer Science. 2015; 132(36):42505(1-12).
| Abstract |

10.Prukkaewkanjana, K. , Thanawan, S. , Amornsakchai, T. High performance hybrid reinforcement of nitrile rubber using short pineapple leaf fiber and carbon black. Polymer Testing. 2015; 45:76-82. | Abstract |

 


ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2557 จำนวน 24 เรื่อง

1. Sanprasert, P. , Sombatsompop, N. , Sae-oui, P. , Sirisinha, C. Cotton fibers reinforcement of HNBR: Control of fiber alignment and its influence on properties of HNBR vulcanizates. Journal of Applied Polymer Science 2014: 131 (22):41090 (1-9). | Abstract |

2. Prateeprat, P. , Suchiva, K. , Sirisinha, C. Study of rheological behavior and extrudate surface quality of rubber compounds. Advanced Materials Research 2014; 844:144-148. | Abstract |

3. Pattanawanidchai, S. , Loykulnant, S. , Sae-Oui, P. , Maneevas, N. , Sirisinha, C. Development of eco-friendly coupling agent for precipitated silica filled natural rubber compounds. Polymer Testing 2014; 34:58-63. | Abstract |

4. Nillawong, M. , Sirisinha, C. Optimization of mixing conditions for TESPT Silane Treatment in Silica-filled NBR system: Correlation of Bound Rubber Content to viscoelastic and mechanical Properties. Kautschuk Gummi Kunststoffe; 2014; 67(6): 32-38. | Abstract |

5. Chokanandsombat, Y. , Sirisinha, C. Influence of aromatic content in rubber processing oils on viscoelastic behaviour and mechanical properties of styrenebutadiene-rubber for tyre tread applications. Polymers and Polymer Composites 2014; 22(7): 599-606. | Abstract |

6. Thaptong, P. , Sirisinha, C. , Thepsuwan, U. , Sae-Oui, P. Properties of Natural Rubber Reinforced by Carbon Black-based Hybrid Fillers. Polymer - Plastics Technology and Engineering 2014;53(8): 818-823. | Abstract |

7. Sae-Oui, P. , Thepsuwan, U. , Thaptong, P. , Sirisinha, C. Comparison of reinforcing efficiency of carbon black, conductive carbon black, and carbon nanotube in natural rubber. Advances in Polymer Technology 2014;33(4):21422 (1-7). | Abstract |

8. Sae-Oui, P. , Sirisinha, C. , Thepsuwan, U. Property modification of chloroprene rubber by addition of ultra-fine acrylic rubber powder. Plastics, Rubber and Composites 2014; 43(7):211-216. | Abstract |

9. Boonbumrung A., Sae-oui P., Sirisinha C. Dispersion enhancement of multi-walled carbon nanotubes in nitrile rubber. International Polymer Processing 2014;29(3):317-24. | Abstract |

10. Boonyang, H., Sakdapipanich, J. The method to produce light-color natural rubber. Advanced Materials Research 2014; 844:85-88. | Abstract |

11. Prukkaewkanjana, K., Kawahara, S., Sakdapipanich, J. Influence of reaction conditions on the properties of nano-matrix structure formed by graft-copolymerization of acrylonitrile onto natural rubber. Advanced Materials Research 2014; 844:365-368. | Abstract |

12. Rodgerd, P., Yakkul, S., Sakdapipanich, J. Application of Macca charcoal in saponified natural rubber composites. Advanced Materials Research 2014; 844:149-153. | Abstract |

13. Sorarutayangkoor, C. , Boonyasiri, J. , Sakdapipanich, J. A study on the graft-copolymerization of 2-acryloyloxyethyl acid phosphate onto natural rubber. Advanced Materials Research. 2014; 844:377-380. | Abstract |

14. Sakdapipanich, J.T. Current study on structural characterization and unique film formation of Hevea brasiliensis natural rubber latex. Advanced Materials Research 2014; 844: 498-501. | Abstract |

15. Nimpaiboon, A. , Amnuaypornsri, S. , Sakdapipanich, J. Role of gel content on the structural changes of masticated natural rubber. A dvanced Materials Research 2014; 844: 101-104. | Abstract |

16. Khaokong, C., Phinyocheep, P. Alumina reinforced epoxidized natural rubber in latex phase mixing: Effect of alumina content. Advanced Materials Research 2014; 970:299-303. | Abstract |

17. Vallat, M.-F., Radabutra, S., Thanawan, S., Bresson, B., Chollakup, R., Rungsanthien, K., Suwanruji, P., Sriroth, K., Smitthipong, W., Mougin, K. Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers. Advanced Materials Research 2014; 844:345-348. | Abstract |

18. Vallat, M.-F., Radabutra, S., Thanawan, S., Bresson, B., Chollakup, R., Rungsanthien, K. , Suwanruji, P. , Sriroth, K. , Smitthipong, W., Mougin, K. Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination. Advanced Materials Research 2014; 844:369-372. | Abstract |

19. Wisittanawat, U., Thanawan, S., Amornsakchai, T. Remarkable improvement of failure strain of preferentially aligned short pineapple leaf fiber reinforced nitrile rubber composites with silica hybridization. Polymer Testing 2014; 38:91-99. | Abstract |

20. Wisittanawat, U., Thanawan, S., Amornsakchai, T. Mechanical properties of highly aligned short pineapple leaf fiber reinforced - Nitrile rubber composite: Effect of fiber content and Bonding Agent. Polymer Testing 2014; 35:20-27. | Abstract |

21. Wirasate, S., Chokbunpiam, C., Thonggoom, R., Tangboriboonrat, P. Effect of epoxidation and surface modification on backing-required properties of peroxide prevulcanized natural rubber-based films. Journal of Elastomers and Plastics 2014; 46(2):156-174. | Abstract |

22. Junkong, P., Kueseng, P. , Wirasate, S. , Huynh, C. , Rattanasom, N. Cut growth and abrasion behaviour, and morphology of natural rubber filled with MWCNT and MWCNT/carbon black. Polymer Testing 2014; 41: 172-183. | Abstract |

23. Lertpanyasampatha, M., Viboonjun, U., Kongsawadworakul, P., Chrestin, H., Narangajavana, J. Differential expression of microRNAs and their targets reveals a possible dual role in physiological bark disorder in rubber tree. Journal of Plant Physiology 2014; 171(13):1117-1126.| Abstract |

24. Pramoolkit, P., Lertpanyasampatha M.,Viboonjun, U., Kongsawadworakul,P., Chrestin, H., Narangajavana, J. Involvement of ethylene-responsive microRNAs and their targets in increased latex yield in the rubber tree in response to ethylene treatment, Plant Physiology and Biochemistry,2014; 84: 203-212 | Abstract |


ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2556 จำนวน 9 เรื่อง

1. Prasertsri S., Lagarde F., Rattanasom N., Sirisinha C., Daniel P. Raman spectroscopy and thermal analysis of gum and silica-filled NR/SBR blends prepared from latex system. Polymer Testing, 2013; 32(5):852-61. | Abstract |

2. Pangamol P., Sirisinha C., Hu Y.F., Urquhart S.G., Effectiveness of by-product sulfur from petroleum refining as a rubber vulcanizing agent: A XANES investigation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013; 52(48):17179-83. | Abstract |

3. Kueseng P., Sae-Oui P., Sirisinha C., Jacob K.I., Rattanasom N., Anisotropic studies of multi-wall carbon nanotube (MWCNT)-filled natural rubber (NR) and nitrile rubber (NBR) blends. Polymer Testing, 2013; 32(7):1229-36. | Abstract |

4. Chokanandsombat Y, Sirisinha C., MgO and ZnO as reinforcing fillers in cured polychloroprene rubber. Journal of Applied Polymer Science, 2013; 128(4):2533-40. | Abstract |

5. Che, J., Burger, C., Toki, S., Rong, L., Hsiao, B.S., Amnuaypornsri, S., Sakdapipanich, J., Crystal and crystallites structure of natural rubber and peroxide-vulcanized natural rubber by a two-dimensional wide-angle x-ray diffraction simulation method. II. Strain-induced crystallization versus temperature-induced crystallization. Macromolecules, 2013; 46 (24); 9712–9721. | Abstract |

6. Nimpaiboon,A., Sakdapipanich, J. A model study on effect of glucose on the basic characteristics and physical properties of natural rubber Polymer Testing, 2013; 32(8): 1408-1416. | Abstract |

7. Toki S., Che J., Rong L., Hsiao B.S., Amnuaypornsri S, Nimpaiboon A, Sakdapipanich J. Entanglements and networks to strain-induced crystallization and stress“strain relations in natural rubber and synthetic polyisoprene at various temperatures. Macromolecules, 2013; 46(13):5238-48.
| Abstract |

8. Tohsan, A., Phinyocheep, P., Urakawa, H., Ikeda, Y. Peroxide cross-linked soft composite prepared from natural rubber latex and silica generated in situ. Journal of the Society of Fiber Science and Technology, 2013; 69(8): 159-162. | Abstract |

9. Lertpanyasampatha, M., Pramoolkit, P., Viboonjun, U., Kongsawadworakul, P., Chrestin, H., Narangajavana, J., Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 2013; 22(1):56-61. | Abstract |